Chính quyền Trump bỏ nỗ lực đưa câu hỏi quốc tịch vào khảo sát dân số

Trong một thất bại đối với Tổng thống Donald Trump, chính quyền của ông đã chấm dứt nỗ lực đưa câu hỏi về quốc tịch vào cuộc khảo sát dân số năm 2020 của Mỹ, nói rằng họ sẽ bắt đầu in các các mẫu đơn không có chứa câu hỏi gây tranh cãi này.

Who's Online

We have 261 guests and no members online

Latest News