Nga : Phủ nhận sự thật để phục vụ mưu đồ địa chính trị

Ở phần I của tạp chí Tiêu điểm ngày 01/08/2019, « Chính sách khai thác quá khứ phục vụ chính trị », sử gia Galia Ackerman giải thích chính quyền Putin viết lại lịch sử với mục đích đối nội.

Who's Online

We have 211 guests and no members online

Latest News