Giám đốc Công an Đồng Nai bị cách mọi chức vụ trong Đảng

Ông Huỳnh Tiến Mạnh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, vừa bị Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách mọi chức vụ trong Đảng và xử lý kỷ luật về hành chính tương ứng với kỷ luật đảng.

Who's Online

We have 211 guests and no members online

Latest News