Các TNLT tại Hải ngoại tiếp tục cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ

Khoảng gần 1000 quan khách tại Houston và các tiểu bang khác tại Hoa Kỳ cũng như từ Âu châu đã đến lắng nghe 15 diễn giả là những người đấu tranh còn sống trong nước, hoặc các TNLT đang lưu vong tại hải ngoại chia sẻ tâm tình cũng như quan điểm của họ về tình hình đất nước.

Who's Online

We have 233 guests and no members online

Latest News