TT Trump bãi nhiệm Cố vấn An ninh Quốc gia John Bolton

Tổng Thống Trump yêu cầu ông Bolton từ chức vì giữa hai ông có quá nhiều bất đồng về chính sách, theo Reuters.

Who's Online

We have 199 guests and no members online

Latest News