Sách miễn phí cho trẻ em ở Washington DC

Ba năm trước, thủ đô Washington DC, Hoa Kỳ phát động một chương trình đầy tham vọng nhằm cung cấp sách miễn phí cho mọi trẻ em trong thành phố. Đến nay, chương trình đã đem tới thành công lớn với gần 80% tương đương hơn 33.000 trẻ em dưới 5 tuổi đăng ký. Tác động của chương trình đối với con em cư dân thủ đô ra sao và những yếu tố nào đã giúp sứ mệnh này khả dĩ?

Who's Online

We have 466 guests and no members online

Latest News