KÍ SỰ 1979: Hai nước cộng sản thân hữu này từ chối ủng hộ VN, khiến Liên Xô bực tức

Trên mặt trận tuyên truyền, Việt Nam tuyên bố cả nhân loại đứng về phía mình trong cuộc chiến tranh biên giới với Trung Quốc. đặc biệt là từ những nước cộng sản đồng minh. Nhưng có hai hai nước cộng sản thân hữu mà Việt Nam gần như không bao giờ nhắc tới.

Who's Online

We have 117 guests and no members online

Latest News