Khi robot thay thế điều dưỡng viên chăm người già

Robot có thể trở thành điều dưỡng chăm sóc người già, làm việc nặng, dọn nhà cửa và phụ giúp khi bệnh tật.

Who's Online

We have 467 guests and no members online

Latest News