Thủ tướng: năng lực khoa học và đổi mới sáng tạo của Việt Nam còn hạn chế

Chi cho khoa học công nghệ của Việt Nam hiện ở mức rất thấp so với nhiều nước Đông Nam Á, chỉ chiếm khoảng 0,44% GDP, thấp hơn nhiều so với con số bình quân của thế giới là 2,23% GDP.

Who's Online

We have 260 guests and no members online

Latest News