Hoa Kỳ: Trung Quốc quá chú ý đến các hoạt động của Hải Quân Hoa Kỳ ở Biển Đông

Đô Đốc John Richardson, Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, vào ngày 15 tháng 5 nói với các phóng viên bên lề Hội nghị Quốc phòng Hàng hải ở Singapore rằng các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở vùng Biển Đông đang tranh chấp được chú ý nhiều hơn mức cần thiết.

Who's Online

We have 244 guests and no members online

Latest News