Đơn khiếu nại tố cáo liên quan tranh chấp đất đai chiếm gần 96%

Bộ Tài Nguyên- Môi trường Việt Nam vào ngày 11 tháng 7 báo cáo kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm ngoái cho đến cuối tháng 5 vừa qua với đoàn Giám sát của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội.

Who's Online

We have 246 guests and no members online

Latest News