ICE ‘chắc chắn’ sẽ bố ráp di dân bất hợp pháp

Cơ quan Thực thu Di trú và Hải quan “chắc chắn sẽ tiến hành” bố ráp di dân bất hợp pháp sau khi kế hoạch này bị Tổng thống trì hoãn để chờ xem liệu Quốc hội có đưa ra một giải pháp lập pháp nào về di trú hay không

Who's Online

We have 205 guests and no members online

Latest News