Thấy bản khắc gỗ con rồng Lạc Long Quân ở nhà bạn Đài Loan

Thăm nhà ông Hứa Xán Hoàng ở Đài Bắc để thấy các sách và cổ vật Việt gồm cả một tấm chạm khác rồng ba đầu ông tin là hình Lạc Long Quân.

Who's Online

We have 253 guests and no members online

Latest News