Café with Culture | Trò chuyện cùng CPA Lucas Luân Lê về những thay đổi mùa thuế 2021

Từ thời xa xưa, hệ thống thuế, dù ở hình thức nào, cũng đã luôn tồn tại trong các xã hội và chính phủ có tổ chức. Hơn 3.500 năm trước, người Ai Cập cổ đại đã thu thuế và Đế chế La Mã có một hệ thống thuế rất phát triển. Ở Canada, thuế được thu bởi các cấp chính phủ liên bang và tỉnh bang để chi trả cho các cơ sở, dịch vụ và chương trình mà họ cung cấp. Nhiều lợi ích, cơ sở mà chúng ta sử dụng hàng ngày chỉ có thể hoạt động được thông qua doanh thu từ thuế, chẳng hạn như: thư viện, công viên, bệnh viện, trường học vv. Cùng trò chuyện với CPA Lucas Luân Lê về những thay đổi mùa thuế 2021 Liên Hệ: TAXCARE PROFESSIONAL CORPORATION 2338 Hurontario St., Mississauga, ON. L5B 1N1 (Suite 102, Floor 1) [P] (647) 671-6469 [W] www.taxcarepro.ca #tax202 #culturechannel #culturemagazin