Giữa Dịch Covid-19, Việt Cộng Vẫn Cướp Tiền Dân; Lố Bịch Mở Đèn Ban Ngày; Dừng Xe Không Phạm Lỗi