15-5-20. Vụ Án Hồ Duy Hải: Nghị Có Phải Hung Thủ? Lập Hồ Sơ, Truy Tìm Hung Thủ Như Thế Nào?