Xuất Hiện Chứng Cứ Mới Vụ Hồ Duy Hải; Dòng Họ Theo CS Thì Có Nên Đấu Tranh Đòi Công Lý Cho Hải?