TT TRUMP kêu gọi Ủy ban Thượng viện gọi Obama ra điều trần, B.ê b.ối chính trị OBAMAGATE