Thuyết minh Việt TT TRUMP và thư ký báo chí nói về việc trả lại công lý cho Tướng Michael Flynn