TT TRUMP đã tuyên ch.i.ế.n với băng đảng Deep state, Obama, Hillary và Đảng Dân chủ