#229 15MAY20: QUYỀN LỰC OBAMA CHI PHỐI TỚI CẢ TOÀ ÁN!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #229 15MAY20: QUYỀN LỰC OBAMA CHI PHỐI TỚI CẢ TOÀ ÁN! Diễn biến gay cấn và quá sức tưởng tượng của vụ Tướng Flynn ngày càng cho thấy sự ảnh hưởng của chính quyền Obama và quyền lực ngầm lên ngành tòa án là lớn đến cỡ nào!