#228 14MAY20: GS LUẬT ĐỀ NGHỊ TT TRUMP ĐEM $1,600 TỶ TRÁI PHIẾU MÃN THANH RA TÍNH SỔ VỚI TQ!