#225 11MAY20: TQ & WTO SAI PHẠM TRONG LUẬT Y TẾ QUỐC TẾ!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #225 11MAY20: TQ & WTO SAI PHẠM TRONG LUẬT Y TẾ QUỐC TẾ! Dân biểu của đảng Cộng hòa đã chỉ ra rằng TQ và WHO đã vi phạm các điều 6, 7 và 9 của Luật Y tế quốc tế vì đã cố tình ém dịch. Và Mỹ có thể kiện cả 2 luôn!