Meeting “VOTE FOR TRUMP 2020” 29-8 tại Parking Chợ Á Đông, Little Sài Gòn (Nam Cali)