DTV Thuyết Minh: Ngài Trump chưa cần ra tay, mình Phó TT Pence là đủ hạ gục Biden và đảng Dân Chủ

DTV Thuyết Minh Tiếng Việt: Toàn văn diễn từ của Phó Tổng Thống Mike Pence tại Nghị Hội Quốc Gia của đảng Cộng Hòa 2020. Qua khẩu khí đanh thép va phong cách diễn thuyết rất điềm đạm của một chính trị gia chuyên nghiệp, Phó Tổng Thống Pence đã trở thành một người bạn đồng hành đắc lực của TT Donald Trump, giúp cho liên danh Trump Pence như hổ mọc thêm cánh trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11 tới. Bản dịch: J.B. Đặng Minh An, VietCatholic