Đảng viên Đảng CSVN sẽ bị trục xuất về nước ?

Sự thật về con số 8k người Việt sống ở Mỹ, vì phạm pháp luật sẽ bị Mỹ tước quốc tịch và trục xuất về VN trong nay mai như thế nào.