Donald J Trump - Vị Tổng Thống mang thiên mệnh "Đả Trung Bài Cộng", tái lập trật tự thế giới của Mỹ

DTV Thuyết Minh & Bình Luận: Bài viết “Trump kết liễu các ảo tưởng Hoa Kỳ” của Tạp chí Foreign Affairs, bản dịch Vũ Văn An, VietCatholic sẽ cho chúng ta thấy được rằng: Lịch sử đã chọn Donald J Trump làm Tổng Thống với thiên mệnh "Đả Trung Bài Cộng", tái lập trật tự thế giới dưới sự bá chủ của siêu cường Mỹ.