#355 03SEP20: JOE BIDEN NGANG NHIÊN NÓI BẬY TẠI KENOSHA!

#tranmaico #news #trump #355 03SEP20: JOE BIDEN NGANG NHIÊN NÓI BẬY TẠI KENOSHA! Điểm tin: - Thêm câu chuyện về "chết vì Cúm" giả. - Tin tức tích cực về thị trường lao động. - Chuyến đi thảm họa của Joe Biden tại Kenosha. - TT Trump ra tay với đảng Dân chủ tại địa phương.