#356 04SEP20: FAKE NEWS ĐẦY ÁC Ý & ĐỘC ĐỊA NHẰM CHỤP MŨ TT TRUMP!

#tranmaico #news #trump #356 04SEP20: FAKE NEWS ĐẦY ÁC Ý & ĐỘC ĐỊA NHẰM CHỤP MŨ TT TRUMP! Điểm tin: - Lại tiếp tục hù về ca chết vì Cúm. - Thị trường lao động tiếp tục khởi sắc. - Joe Biden đụng "ông cố nội" tại Kenosha. - Những tin vịt ác ý nhắm vào TT Trump.