#357 05SEP20: HILLARY KHUYÊN JOE BIDEN KHÔNG CHẤP NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ!

#tranmaico #news #trump #357 05SEP20: HILLARY KHUYÊN JOE BIDEN KHÔNG CHẤP NHẬN KẾT QUẢ BẦU CỬ! Điểm tin: - Đã chết 6 tháng mà vẫn bị Cúm. - Vaccine có khả năng sẽ có vào tháng 10. - TT Trump lại làm sứ giả hòa bình. - Hillary khuyên Joe Biden không nhận thua trước TT Trump.