#230 16MAY20: TT TRUMP NỢ NGÂN HÀNG TQ 211 TRIỆU USD!

#tranmaico #chinhtrimy #trump #230 16MAY20: TT TRUMP NỢ NGÂN HÀNG TQ 211 TRIỆU USD! Tờ POLITICO đã đăng bài báo về việc TT Trump nợ ngân hàng của TQ 211 triệu USD và khoản nợ sẽ đáo hạn vào năm 2022. Thực hư mọi chuyện là thế nào?