#359 06SEP20: JOE BIDEN SẼ ĐẮC CỬ VÀO NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2020!

#tranmaico #news #trump #359 06SEP20: JOE BIDEN SẼ ĐẮC CỬ VÀO NGÀY 9 THÁNG 11 NĂM 2020! Điểm tin: - Dân chúng không còn tin vào CDC & media như trước. - Cách thức ăn gian phiếu của đảng Dân chủ. - Bưu phẩm bị vứt tứ tung tại Cali. - Joe Biden sẽ đắc cử vào ngày 9 tháng 11.