Điểm Báo Úc Châu 15/05/2020

Chương trình "Điểm Báo Úc Châu" do Đài truyền hình Vietface TV Australia thực hiện, được phát sóng từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên Đài Vietface TV Australia.