Thời Sự Nước Úc 14/05/2020 Bác Sĩ An Quốc Huy & Đại Dịch COVID 19 Coronavirus

Chương trình "Thời Sự Nước Úc" do Đài truyền hình Vietface TV Australia thực hiện.