#360 07SEP20: DÂN CHÚNG NỔI GIẬN, PELOSI BỊ "NGHIỆP QUẬT"!

#tranmaico #news #trump #360 07SEP20: DÂN CHÚNG NỔI GIẬN, PELOSI BỊ "NGHIỆP QUẬT"! Điểm tin: - Bạo loạn tiếp tục khắp nơi ở đất Mỹ. - Kamala Harris "tự hào" về tội phạm Jacob Blake. - TT Trump ngăn giới trẻ bị tuyên truyền, nhồi sọ. - Pelosi bị "nghiệp quật" tại San Francisco.