#361 08SEP20: JOE BIDEN BỊ WASHINGTON POST BÓC PHỐT NÓI DÓC!

#tranmaico #news #trump #361 08SEP20: JOE BIDEN BỊ WASHINGTON POST BÓC PHỐT NÓI DÓC! Điểm tin: - Thượng viện muốn thông qua gói cứu trợ tiếp tục. - Cuomo bị người dân "cà khịa". - Joe Biden & 1 tràng nói dóc. - Gian lận phiếu tại Georgia.