Ảnh cực nét hiện trường vụ Đồng Tâm, không hề có vụ cháy

Ảnh cực nét hiện trường vụ Đồng Tâm, không hề có vụ cháy 3 CSCĐ. Việc nhà cầm quyền cộng sản vu khống, chụp mũ để giết người dân Đồng là quá rõ ràng. #Lsnguyenvandai, #LSNVĐ