Nguyễn Phú Trọng thanh trừng nội bộ bằng công cụ Toà án.

Điều gì thúc đẩy các nhà lãnh đạo độc tài, các nhóm cầm quyền chuyên chế chia sẻ quyền lực cho các định chế tư pháp, với cơ cấu tổ chức và mức độ độc lập nhất định? Từ trước đến nay, hệ thống tòa án tại các quốc gia chuyên quyền đều chỉ được xem là một định chế giả tạo để tô vẽ cho nhà cầm quyền. Điều này tồn tại và kéo dài xuyên suốt thập 1990, cho đến khi các quốc gia như Trung Quốc hay Việt Nam được tham gia vào thị trường kinh tế thế giới và dần hoàn thành hệ thống tư pháp của họ. Sau gần ba thập niên, tòa án nói riêng, hay các định chế tư pháp nói chung, ở các quốc gia chuyên chế hay độc tài không còn đơn giản chỉ là “tủ trưng bày” cho có. Chúng bắt đầu được cải tổ, và thể chế hóa một cách chặt chẽ vì nhiều lý do khác nhau. #Lsnguyenvandai, #LSNVĐ