Không phải tôi ủng hộ Trump, mà chúng ta đã chờ đợi một người như ông ấy từ rất lâu rồi!

Trump là người đầu tiên sẵn sàng và dám đối đầu với truyền thông, ông là người đầu tiên công khai thách thức giới truyền thông hủ bại. Bởi vậy, không phải tôi ủng hộ Trump, mà tôi đang ủng hộ trận chiến ông ấy đang chiến đấu cho mỗi chúng ta... Thực tế là chúng ta đã chờ đợi một người như Trump rất lâu rồi! https://www.ntdvn.com/van-hoa/toi-da-cho-mot-nguoi-nhu-tong-thong-trump-tu-rat-lau-64180.html