Ai có thể cứu được các nạn nhân Đồng Tâm vô tội?

Thứ ba, tôi khẳng định luôn là chỉ có chính Nhân dân Việt Nam yêu tự do, dân chủ và công lý mới có thể cứu được những người dân Đồng Tâm vô tội. Đồng thời cũng cứu được cả đất nước và dân tộc Việt Nam thoát khỏi chế độ độc tài cộng sản, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước và dân tộc Việt Nam. Tức là Nhân dân Việt Nam tiến bộ sẽ đoàn kết cùng nhau sử dụng mạng xã hội Facebook, Youtube,… để kêu gọi mọi người cùng sử dụng các quyền con người đã được qui định tại điều 25 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đó là: Quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, lập hội và tự do biểu tình. Tất cả mọi người hãy sử dụng MXH để kêu gọi người dân Việt Nam ở thành phố như Hà Nội, Sài Gòn,… vào sáng Chủ nhật ngày 13 tháng 9, hãy cùng tập trung ở các địa điểm trung tâm thành phố một cách hòa bình để bày tỏ sự ủng hộ với các nạn nhân người Đồng Tâm vô tội và kêu gọi nhà cầm quyền CSVN tôn trọng nhân quyền và phẩm giá con người. Nếu chúng ta làm được điều này thì ngày 14 tháng 9 năm 2020, bản án dành cho các nạn nhân người Đồng Tâm sẽ thay đổi có lợi cho các nạn nhân. #Lsnguyenvandai, #LSNVĐ