#363 09SEP20: TT TRUMP ĐƯỢC ĐỀ CỬ GIẢI NOBEL HÒA BÌNH 2021!

#tranmaico #news #trump #363 09SEP20: TT TRUMP ĐƯỢC ĐỀ CỬ GIẢI NOBEL HÒA BÌNH 2021! Điểm tin: - New York sắp cho mở cửa nhà hàng để ăn trong tiệm. - Tin đáng lo ngại về vaccine. - TT Trump trấn áp tội phạm hiệu quả. - TT Trump được đề cử giải Nobel hòa bình.