Sept|10| Hoa Kỳ tước thị thực hơn 1000 người Trung Cộng do dính líu đến quân đội

***************************** WWW.SONIAOHLALA.COM FACEBOOK : SONIA OHLALA ***************************** News Theme 2 by Audionautix is licensed under a Creative Commons Attribution license.