Cha Nguyễn Duy Tân online khi bị triệu tập lần thứ 43

Cha Nguyễn Duy Tân phản đối phiên tòa bất công Đồng Tâm #Lsnguyenvandai, #LSNVĐ