Bùi Thanh Hiếu: Đồng Tâm, tội lỗi của Phú Trọng

Blogger Người Buôn Gió Bùi Thanh Hiếu có bài bình luận trên Facebook cá nhân có tiêu đề: Đồng Tâm, tội lỗi của Phú Trọng Tôi xin trinh bầy và bình luận. #Lsnguyenvandai, #LSNVĐ Liên lạc viber, telegram: +49-179-413-7618