#365 11SEP20: TT TRUMP ĐƯỢC ĐỀ CỬ GIẢI NOBEL HÒA BÌNH LẦN THỨ 2!

#tranmaico #news #trump #911 #365 11SEP20: TT TRUMP ĐƯỢC ĐỀ CỬ GIẢI NOBEL HÒA BÌNH LẦN THỨ 2! Điểm tin: - Tưởng niệm 911. - TT Trump tiếp tục được đề cử Nobel Peace Prize. - TT Trump làm sứ giả hòa bình cho Bahrain và Do Thái. - Di dân lậu làm cháy rừng tại California.