ĐH13: Phú Trọng mất ghế Tổng BT, giữ lại ghế CTN

Đại Hội 13: tới đây, Nguyễn Phú Trọng sẽ mất ghế Tổng Bí thư nhưng sẽ tìm mọi cách giữ lại ghế Chủ tịch nước. #LSnguyenvandai, #LSNVĐ