Giếng Trời Sâu 4m Nhà Ông Lê Đình Kình có Cháy được hay không? Thí Nghiệm Khoa Học

LÝ GIẢI KHOA HỌC. GIẾNG TRỜI NHÀ ÔNG KÌNH KHÔNG THỂ BỐC CHÁY Tôi làm thí nghiệm này, có thể không hoàn toàn đúng như sự thật, nhưng ít nhất nó chứng tỏ những bằng chứng công an CS đưa ra hoàn toàn giả tạo để kết án gia đình và con ông Kình. Video do Phùng Mai Thực Hiện