🔴12/09 : Vụ Đồng Tâm Đám Ma Chứ Không Phải Toà , Tại Sao Rút Ngắn Phiên Xử Để Ra Bản Án Cho Nhanh ?

#N10tv #TinNóng #TruongQuocHuy #Convid19 #CoronaVirus #BiểnĐông #Trump #N10TvLiveStream 🔴11/09 : Báo Đảng Ế Phải kêu Gọi Dùng Ngân Sách Để Mua , Ban Bí Thư Ra Chỉ Thị Phải Đọc Báo Đảng ? Tips Coffe : Paypal : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. . Venmo : QuocHuy-Truong