9/12/2020: Điểm tin buổi sáng - Tổng thống hòa bình Donald Trump