Đại gia Phát "Dầu" bị bắt bởi CS "nuôi béo làm thịt"?

Đại gia Ngô Văn Phát tức Phát "Dầu" bị bắt bởi chính sách "nuôi béo làm thịt" của chế độ cộng sản VN. #Lsnguyenvandai, #LSNVĐ